ISO-normen 9001 en 14001

 

Wij willen onze klanten de beste producten en service bieden. Daarom werken wij volgens de ISO-normen 9001. Het gaat hier om de certificaten op het gebied van kwaliteitsmanagementsyteem (ISO 9001).

Deze ISO-normen zorgen ervoor dat wij altijd kritisch naar onze eigen organisatie kijken. Om onze klanten naar tevredenheid te helpen weten wij precies hoe onze processen verlopen en worden die zonodig aangepast voor een beter resultaat.

 

De ISO-normen zorgen ervoor dat wij een bewuste en professionele organisatie zijn en vormen een belangrijke leidraad voor de service die we verlenen en de producten die wij uitleveren.